treintjeVoor de nieuwe gemeentesecretaris liggen twee belangrijke opdrachten klaar; Organiseren van een lobby voor realisering infrastructurele projecten (Intercitystation Harderwijk en aansluiting bedrijvenpark H2O ) en werken aan de economische kansen voor de regio Amersfoort, regio Zwolle en Lelystad Airport. In de stuurgroep Strategische Alliantie Veluwe Noord is op 16 oktober 2014 afgesproken te starten met vier bestuursopdrachten. Op 25 februari 2015 is de gemeenteraad van Harderwijk hierover nader geïnformeerd. 

 Op 16 oktober 2014 is het bestuursconvenant Strategische Alliantie Veluwe Noord (SAVN) door de acht deelnemende gemeenten ondertekend; Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Bedrijvenpark H2O ligt bij knooppunt Hattemerbroek en strekt zich uit langs de oostelijke rijbaan van de A28, aan beide zijden van de A50. De A50 doorsnijdt dus het bedrijvenpark, en scheidt het in twee plandelen: een Hattems deel en een Oldebroeks deel

 

Bestuursopdrachten

Het verbinden van toeristische tafels
Het doel is het versterken van het toeristisch recreatieve product. De recreatieve regio is groter dan de acht deelnemende gemeente aan de SAVN. Er is een gebrek aan eensgezindheid als gevolg van verscheidenheid aan organisaties. Na het in kaart brengen van de toeristische tafels op strategisch niveau bepalen (prioriteren) waaraan wij voor het bereiken van de doelstelling het meest effectief kunnen aanschuiven.

Inventariseren knelpunten en kansen (korte en lange termijn) voor de vervoersas Zwolle – Amersfoort, inclusief kansen Lelystad Airport

Het doel is het optimaliseren van de bereikbaar van de regio (binnen en buiten). Op 22 januari 2015 heeft de stuurgroep SAVN geconcludeerd dat in de Mobiliteitsvisie de kansen voor de vervoersas Zwolle-Amersfoort zijn opgenomen (o.a Intercitystation Harderwijk en aansluiting bedrijvenpark H2O). De bestuursopdracht is feitelijk al uitgevoerd. Punt van aandacht is
de uitvoering van de Mobiliteitsvisie in RNV-verband. De speerpunten (Intercitystation Harderwijk , aansluiting bedrijvenpark H2O en fietspadensnelweg) worden meegenomen in het lobbytraject
infrastructurele projecten.
harderwijk-flaneerstad

Organiseren van lobby realisering infrastructurele projecten
(Intercitystation Harderwijk en aansluiting bedrijvenpark H2O)
Het doel is het optimaliseren van de bereikbaarheid van de regio (binnen en buiten). De realisatie van een intercitystation en de aansluiting bedrijvenpark H2O zijn concrete infraprojecten die passen in de strategische optimalisering van de vervoersas Zwolle en Amersfoort. Een adequate lobby richting provincie, rijk etc. bevordert de totstandkoming. Op 22 januari 2015 heeft de stuurgroep SAVN de bestuursopdracht geaccordeerd. In het lobbyplan vindt een inventarisatie plaats van onderwerpen (lobbyagenda). Als indicatief maximum is een bedrag van € 20.000 aangegeven.

Economische kansen regio Amersfoort, regio Zwolle en Lelystad Airport
Het doel is het versterken van de regionale economie. Oriëntatie op mogelijkheden, het in kaart brengen van kansen en bewustwording van wat er speelt in onze directe omgeving. Waar moeten wij ons op richten en bij welke economische kansen haken wij aan en bieden wij ons actief aan. Hierbij speelt ook de afstemming van de vraag (bedrijfsleven) met wat wij (de regio) te bieden hebben.

Deze bestuursopdrachten zijn in november 2014 uitgezet bij de gemeentesecretarissen van de gemeenten, waarvan de vertegenwoordiger in de SAVN bestuurlijk (hoofd)opdrachtnemer is. In het bestuursconvenant is vastgelegd dat de ambtelijke verantwoordelijke de gemeentesecretaris is van de deelnemende gemeente van waaruit de bestuurlijk (hoofd)opdrachtnemer zitting heeft in de SAVN. Op 22 januari 2015 zijn de vier bestuursopdrachten besproken in de stuurgroep SAVN.

 {jcomments on}

 

Stationsplein

Copyright © 2022 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates