Harderwijk Station -intercity raast voorbij - D66 Lobby De provincie Gelderland heeft maandag haar coalitieakkoord gepresenteerd. In dit akkoord van VVD, CDA, D66 en PvdA staan de plannen voor de komende vier jaar. Hoofdpunten zijn ambities als versterking van de economie, levendige steden, leefbaar platteland, een weerbare samenleving en meer duurzame energie.

 Daarnaast zijn kerntaken van de provincie het uitgangspunt voor de komende Statenperiode. De coalitie wil nadrukkelijk aansluiten op initiatieven uit de samenleving op allerlei gebied, van cultuur tot ondernemerschap en innovatie.

Lobby voor onze regio
Er wordt een sterke lobby gevoerd op terreinen waar het Rijk verantwoordelijk is, zoals een bredere en veiligere A15 en aansluitingen van de A1 op bijvoorbeeld ‘onze’ A28. De provincie gaat ook door met de lobby voor het geschikt maken van het NS station Harderwijk als intercitystop. D66 Harderwijk is enorm blij met deze ontwikkeling.

Bron: D66 Harderwijk

 

Stationsplein

Copyright © 2021 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates