spoorwegovergang harderwijk WeisteegNS hanteert voor een Intercitystop een aantal criteria;
- omvang van het aantal in- en uitstapper's 
- verhouding tussen doorgaand vervoer ( bijv. IC Zwolle-Utrecht) en het aantal in- en uitstappers.

.

 

 

Omvang
1. De omvang van het aantal in- en uitstapper's is het allereerste wat er op tafel komt, maar dit is altijd in samenhang met een aantal andere aspecten. Omvang alleen biedt geen goed houvast, Een absoluut getal, geldig voor heel Nederland, is dan ook niet te geven. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring dat de gemeente Harderwijk de indruk heeft gekregen dat NS verschillende omvangniveau's hanteert. Bij veel nieuwe Intercity stations van de laatste jaren zijn het aantal in- en uitstappers ruirn groter dan Harderwijk (Zaandam: 14.600, Hilvesum bijna 20.000, Schiedam: 12.000, Gouda:18.000). Uitzonderingen, met minder ín- en uitstappers, zijn er ook rnaar dat heeft dan een vervoerskundige achtergrond. Zo is Veenenclaal- De Klomp opgenomen in de Intercity, maar dat kom doordat er op dat traject geen stoptrein rijdt.

Harderwijk
In 2005 had Harderwijk ongeveer 5.200 in- en uitstappers; in 2006 waren dat 5.350 in- en uitstappelnde reizigers op een gemiddelde werkdag. De prognose voor 2007 gaan uit van ongeveer 5.500 in- en uitstappers. Sindsdien zijn er geen noemenswaardige veranderingen in het aantal reizigers via NS Station Harderwijk. Opvallend is wel een lichte stijging van aantal reizigers via Station Ermelo die met name uit Harderwijk Drielanden komen.

Verhouding
2. Het belangrijkste aspect voor wel of geen Intercitystop is de verhouding tussen doorgaand vervoer (reizigers die niet naar Harderwijk willen) en het aantal in- en uitstappers. In het geval van Hadrderwijk is deze verhouding ongunstig. Reizigers uit Zwolle en noordelijker gelegen plaatsen willen vooral van en naar de Randstad; extra stops leiden tot verlenging val de reistijd en dus een minder aantrekkelijk procluct. AIs veel reizigers uit bijvoorvoorbeeld Groningen naar Harderwijk zouden willen, ontstaan andere vergelijkingen. Naarrnate een Intercitytrein dlichterbij de Randstacl komt, gaat dit aspect zwaarder tellen omdat de treinen steeds drukker bezet zijn met doorgaand vervoer.

 

Criteria voor een Intercitystop

NS hanteert voor een Intercitystop een aantal criteria,


1.
De omvang van het aantal in- en uitstapper's is het allereerste wat er op tafel komt, maar dit is altijd in samenhang met een aantal andere aspecten. Omvang alleen biedt geen goed houvast, Een absoluut getal, geldig voor heel Nederland, is dan ook niet te geven. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring dat de gemeente Harderwijk de indruk heeft gekregen dat NS verschillende omvangniveau's hanteert. Bij veel nieuwe Intercity stations van de laatste jaren zijn het aantal in- en uitstappers ruirn groter dan Harderwijk (Zaandam: 14.600, Hilvesum bijna 20.000, Schiedam: 12.000, Gouda:18.000). Uitzonderingen, met minder ín- en uitstappers, zijn er ook rnaar dat heeft dan een vervoerskundige achtergrond. Zo is Veenenclaal- De Klomp opgenomen in de Intercity, maar dat kom doordat er op dat traject geen stoptrein rijdt.

In 2005 had Harderwijk ongeveer 5.200 in- en uitstappers; in 2006 waren dat 5.350 in- en uitstappelnde reizigers op een gemiddelde werkdag. De prognose voor 2007 (de officiële cijfers zijn nog niet vrij gegeven) gaan uit van ongeveer 5.500 in- en uitstappers. Sindsdien zijn er geen noemenswaardige veranderingen in het aantal reizigers via NS Station Harderwijk

 

2. Het belangrijkste aspect voor wel of geen Intercitystop is de verhouding tussen doorgaand vervoer (reizigers die niet naar Harderwijk willen) en het aantal in- en uitstappers. In het geval van Hadrderwijk is deze verhouding ongunstig. Reizigers uit

Zwolle en noordelijker gelegen plaatsen willen vooral van en naar de Randstad; extra stops leiden tot verlenging val de reistijd en dus een minder aantrekkelijk procluct. AIs veel reizigers uit bijvoorvoorbeeld Groningen naar Harderwijk zouden willen, ontstaan andere vergelijkingen. Naarrnate een Intercitytrein dlichterbij de Randstacl komt, gaat dit aspect zwaarder tellen omdat de treinen steeds drukker bezet zijn met doorgaand vervoer.

Stationsplein

Copyright © 2022 Station Harderwijk - Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner by Joomla Perfect Templates