12 16 RTL Mijn Stad HarderwijkTijdens de uitzending van zondag 24 januari om circa 16.30 uur te zien bij RTL4. Mijn Stad is een inspirerend reisprogramma waarin initiatiefnemer Jeroen Klinkers iedere aflevering een Nederlandse stad bezoekt. In het tweede seizoen ontdekt Jeroen dat elke stad een verrassend verhaal te vertellen heeft en wat de stad onderscheidend maakt. Ook Harderwijk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Op www.harderwijk.nl kunt u alvast een voorproefje van de film bekijken.

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanleg van de nieuwe fietspad vanaf het Regionaal Bedrijventerrein via Kleine Mheenweg naar de Ooster Mheenweg. Het fietspad wordt daardoor onderdeel van de fietsroute Harderwijk – Elburg (Ooster Mheenweg - Mheenbroekweg - Lageweg - Waterweg).
De aanleg is mogelijk door bijdragen van Provincie Gelderland, de coöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente. Deze zomer wordt de planvorming verder uitgewerkt (tekenwerk, bestek e.d) De verwachting is dat werkzaamheden in september/oktober dit jaar starten.

Op maandag 13 juli start de reconstructie van de Flevoweg door Hoornstra-Ophof in opdracht van de gemeente Harderwijk. De werkzaamheden vinden plaats in de schoolvakantie om overlast van werkzaamheden tot het minimum te beperken voor (ouders van) schoolgaande kinderen van basisschool Het Kompas. De werkzaamheden zijn uiterlijk 7 augustus afgerond.

glas in bakkie Harderwijk Jumbo Drielanden13
Bij de glasbakken bij winkelcentrum Stadsdennen, Tweelingstad en Drielanden was op vrijdag 10 juli een VIP-tent ingericht. Iedereen die zijn of haar glas naar de glasbak kwam brengen, werd door het Glasteam als VIP ontvangen en kreeg een ‘glastas’ of ‘medaille’ cadeau. De belangrijkste boodschap was: restjes aan het glas is geen bezwaar, doe de deksel of dop erop en breng het naar de glasbak. Je hoeft het glas dus niet eerst schoon te spoelen. Zo wordt glas scheiden nog makkelijker.

Burgemeester en wethouders van Harderwijk maken bekend, dat zij op 30 juni 2015 in concept het ‘Bibob beleid gemeente Harderwijk’ hebben vastgesteld.

De gemeente Harderwijk gaat komende zomer samen met Natuurmonumenten de dennenopslag (bomen tot 6 meter) van maximaal 3 hectare op het heideveld het Cyriasische veld verwijderen en afvoeren. Het Cyriasische veld ligt ten zuidoosten van verpleeghuis Sonnevanck. Uit inventarisatie van de brandweer samen met andere belanghebbenden is gebleken dat deze dennenopslag een verhoogd risico kunnen vormen bij een eventuele calamiteit zoals een natuurbrand. Door deze natuurbrandpreventieve maatregelen wordt ook de ecologische waarde van het gebied vergroot.

Van 6 tot en met 10 juli vindt er een militaire oefening plaats in delen van de provincies Gelderland en Overijssel. De oefenende eenheid doet er alles aan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

monumenten harderwijk 250 0003Op maandag 6 juli en woensdag 8 juli vindt een inloopavond plaats over cultuurhistorische waarden in Harderwijk en Hierden. Bureau Lantschap heeft een overzicht gemaakt van alle cultuurhistorische elementen in de gemeente Harderwijk. Op deze twee avonden presenteren wij het overzicht aan alle belangstellenden, dat bestaat uit gebouwen, het groen, water, wegen en verkaveling die van waarde zijn voor de cultuurhistorie.

hanze Een delegatie uit Harderwijk bezoekt dit jaar de Westfaalse Hanzedagen. Deze vinden dit jaar plaats van 26 juni tot en met 28 juni in Lemgo in Duitsland. Elk jaar worden de Westfaalse Hanzedagen in een andere Hanzestad georganiseerd. Sinds september 2013 heeft Harderwijk als enige Nederlandse Hanzestad een vriendschapsband gesloten met de Westfaalse Hanzebond. 

De raadsleden van Harderwijk nodigen alle inwoners van harte uit naar de laatste informele inloopbijeenkomst ‘Rondje van Harderwijk’ te komen in de Hortustuin woensdag 20 mei vanaf 16:30. Tijdens deze informele bijeenkomst kunnen inwoners aan raadsleden vertellen wat zij belangrijk vinden. Hoe kan de gemeente helpen om de ideeën of initiatieven te realiseren? De gemeenteraad geeft het rondje!

 

weegbreemeen harderwijkVan maandag 20 tot en met vrijdag 24 april is het doorgaand fietsverkeer aan de Westermeenweg van Voorste Wei tot tunneltje Zuiderzeepad in twee richtingen afgesloten. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het geluidsscherm

In Harderwijks is deze bevoegdheid al van toepassing op de Vijhestraat en een deel van de Bruggestraat. Dit is nu uitgebreid met de Smeepoortstraat, het Kerkplein, de Markt en de volledige Bruggestraat en Vijhestraat. iermee wordt beoogd overlast door verstoringen van de openbare orde in het gebied tegen te gaan.

Bureau I&O Research doet een grootschalig onderzoek in Harderwijk om te weten waar inwoners winkelen en hoe tevreden ze hierover zijn. In april start het bureau met het online - en telefonisch veldwerk. In deze periode worden inwoners uit Harderwijk uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer van 2015 bekend gemaakt.

Bezoekers aan de binnenstad kunnen van maandag tot en met vrijdag hun auto in de Houtwalgarage en op het parkeerterrein aan het Westeinde de eerste 2 uur gratis parkeren. 
De gemeente wil met de parkeerproef parkeeroverlast in omliggende wijken om de binnenstad verminderen. Daarvoor worden automobilisten uitgedaagd zoveel mogelijk bestaande officiële parkeergelegenheden te benutten. De parkeerproef start op 23 maart 2015 en duurt een jaar.

stem op stemhokje station-harderwijk Woensdag 18 maart kunt u uw stem uitbrengen. Neem naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee. Heeft u geen stempas, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 17 maart tot 12.00 uur mondeling een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Schriftelijke verzoeken voor een vervangende stempas moeten uiterlijk vrijdag 13 maart door de gemeente zijn ontvangen.