pak de boefDonderdagavond 7 april 2016 om 18:30 uur verzamelen bij De Roef aan Zuiderzeepad 1 te Harderwijk. Je mag ook beginnen vanuit je eigen huiskamer en de aanwijzingen volgen via het twitteracount @POL_Harderwijk van de politie Harderwijk. Na 21:00 uur zal er een prijsuitreiking plaats vinden bij De Roef voor de gene die als eerste de boef vindt.

Op maandag 4 april organiseert de gemeente Harderwijk een startbijeenkomst over het nieuwe verkeersveiligheidsplan 2016–2020. U bent tussen 16.30 en 20.00 uur van harte welkom in de Raadszaal van het gemeentehuis. Gedurende deze bijeenkomst kunt u aan medewerkers van de gemeente vertellen hoe de verkeersveiligheid in Harderwijk de komende jaren verbeterd kan worden.

stadsidee bijenrestaurant harderwijkDe openbare ruimte in onze gemeente willen we graag een kleurimpuls geven. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Deze week worden er huis-aan-huis zakjes met bloemenzaadjes verspreid. Als u de zaadjes zaait in bijvoorbeeld uw voortuin, een pot op uw balkon of een gezamenlijke buurttuin, dan kunnen we straks in de zomer genieten van kleurrijke bloemen. Daarnaast helpt u zo de honingbij. Bij de zakjes zit een brief waarin u leest u de bijen helpt en hoe u de zaadjes kunt zaaien. Zo kleuren we samen de stad!

Woensdag 6 april vindt een raadgevend referendum plaats over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. De Tweede en Eerste Kamer hebben al ingestemd met deze wet, maar de wet is nog niet in werking getreden. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen de wet uit te spreken. Op het stembiljet zal de volgende vraag komen te staan: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” De uitslag is niet bindend; de regering en het parlement hebben na een referendum het laatste woord.

Woont u in Drielanden? En heeft u oude boeken die u weg wilt doen? Elektrische apparaten die niet meer werken? Of speelgoed of textiel dat niet meer wordt gebruikt? Verzamel de spullen in de BEST-zak en zet deze op donderdag 24 maart aan de weg. Zo zorgt u dat de spullen een nuttige bestemming krijgen en het scheelt u in de container. De inzameling van de BEST-zak in Drielanden is een proef die moet uitwijzen of de BEST-zak aansluit bij de behoefte van inwoners en wat en hoeveel er precies ingeleverd wordt. Op basis van de uitkomsten van de proeven wordt besloten of deze inzameling Harderwijk breed vervolg krijgt. Meer informatie is te vinden op www.harderwijk.nl/bestzak.

Gelderland is over 20 jaar gasloos, tienduizenden zonnepanelen liggen op huurwoningen, het midden- en kleinbedrijf verbruikt substantieel minder energie per jaar en we hebben een zonnepark ter grootte van een normale gascentrale. Dat zijn slechts enkele voorbeelden uit het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord. Hiervoor werkt Gelderland, via haar akkoord, samen met o.a. pensioenfondsen en verzekeraars aan een duurzaamheidsfonds van meer dan 700 miljoen Euro.

In de binnenstad bent u van harte welkom met de fiets. In de winkelstraten kunt u uw fiets in de fietsparkeervakken of in het Hortuspark parkeren. U kunt uw fiets ook gratis bewaakt stallen in de overdekte fietsenstalling 'het Rijwielhuis' in de Academiestraat.

Op dinsdag 1 maart overhandigt wethouder Gert Jan van Noort het eerste vignet Gezonde School met het thema 'Bewegen & Sport' aan de basisschool Fontanus in Stadsweiden. De bijeenkomst start om 8.30 uur in de Fontanusschool aan de Kamillemeen 5. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Wel of geen hondenweer, de gemeente controleert het hele jaar door de hondenbelasting. Voor elke hond die in Harderwijk gehouden wordt, moet hondenbelasting worden betaald. Uitzonderingen op deze regel zijn onder andere de blindengeleidehond en de gehandicaptenhond. De controleurs bellen bij de betreffende adressen aan en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald. De controleurs kunnen zich legitimeren. Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2016 € 57,10.


TSN huishoudelijke hulpDe bewindvoerders van TSN hebben op vrijdag 18 december 2015 laten weten dat het bedrijf de salarissen van december en de eindejaarsuitkeringen van alle medewerkers kan uitbetalen. Dit is mede te danken aan de gemeenten – waaronder de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde – die versneld hun openstaande rekeningen hebben betaald. De bewindvoerders hebben nu meer tijd om te onderzoeken of deze tak van het bedrijf nog een levensvatbare toekomst heeft.

vuurwerk HarderwijkWanneer mag ik vuurwerk afsteken? Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nacht. De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de gestelde tijden is €100,-.  Om het jaarlijkse feest probleemloos te laten verlopen gelden een aantal regels. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de feestelijkheden rond Oud & Nieuw zo gezellig en veilig mogelijk verlopen.

12 16 RTL Mijn Stad HarderwijkTijdens de uitzending van zondag 24 januari om circa 16.30 uur te zien bij RTL4. Mijn Stad is een inspirerend reisprogramma waarin initiatiefnemer Jeroen Klinkers iedere aflevering een Nederlandse stad bezoekt. In het tweede seizoen ontdekt Jeroen dat elke stad een verrassend verhaal te vertellen heeft en wat de stad onderscheidend maakt. Ook Harderwijk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Op www.harderwijk.nl kunt u alvast een voorproefje van de film bekijken.

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de aanleg van de nieuwe fietspad vanaf het Regionaal Bedrijventerrein via Kleine Mheenweg naar de Ooster Mheenweg. Het fietspad wordt daardoor onderdeel van de fietsroute Harderwijk – Elburg (Ooster Mheenweg - Mheenbroekweg - Lageweg - Waterweg).
De aanleg is mogelijk door bijdragen van Provincie Gelderland, de coöperatie Gastvrije Randmeren en de gemeente. Deze zomer wordt de planvorming verder uitgewerkt (tekenwerk, bestek e.d) De verwachting is dat werkzaamheden in september/oktober dit jaar starten.

Op maandag 13 juli start de reconstructie van de Flevoweg door Hoornstra-Ophof in opdracht van de gemeente Harderwijk. De werkzaamheden vinden plaats in de schoolvakantie om overlast van werkzaamheden tot het minimum te beperken voor (ouders van) schoolgaande kinderen van basisschool Het Kompas. De werkzaamheden zijn uiterlijk 7 augustus afgerond.

glas in bakkie Harderwijk Jumbo Drielanden13
Bij de glasbakken bij winkelcentrum Stadsdennen, Tweelingstad en Drielanden was op vrijdag 10 juli een VIP-tent ingericht. Iedereen die zijn of haar glas naar de glasbak kwam brengen, werd door het Glasteam als VIP ontvangen en kreeg een ‘glastas’ of ‘medaille’ cadeau. De belangrijkste boodschap was: restjes aan het glas is geen bezwaar, doe de deksel of dop erop en breng het naar de glasbak. Je hoeft het glas dus niet eerst schoon te spoelen. Zo wordt glas scheiden nog makkelijker.