Bladeren Veegwagen HarderwijkIn de komende periode gaan in Harderwijk de buitendienstmedewerkers en aannemers aan het werk met het wegblazen van de herfst bladeren. Met veegwagens en meerdere bladblazers gaan ze de strijd aan met het blad. Het blad wordt verzameld en naar de composthoop gebracht.

Op dinsdag 3 oktober start het eerste stadsgesprek tijdens de Maand van Burgerschap in oktober. Onder het motto ‘Harderwijk Zijn Wij Samen’ voeren inwoners, bedrijven en organisaties uit Harderwijk en Hierden en de gemeente Harderwijk gesprekken met elkaar. Dit doen wij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het thema van dit jaar is: ‘Bruggen slaan naar de toekomst’.

Woensdag 5 en vrijdag 7 april zijn medewerkers van de Stadswinkel en het stadhuis beperkt bereikbaar. Op 5 april is het NK Veldloop ambtenaren 2017 in Harderwijk. Gemeente Harderwijk organiseert dit evenement en er doen veel medewerkers mee. Als gevolg daarvan zijn niet alle medewerkers even goed bereikbaar. Er zullen in de Stadswinkel slechts een beperkt aantal balies open zijn.

Inwoners van de gemeente Harderwijk kunnen zaterdag 25 maart tussen 9.00 en 12.00 uur op vertoon van hun legitimatiebewijs gratis compost ophalen bij de gemeentewerf Snel Herstel, Gelreweg 2B te Harderwijk. Op deze manier bedanken wij u voor de inspanningen die u levert om GFT-afval te scheiden van ander afval. Wees er snel bij want op = op.

Coffeeshop Liberty moet sluitenDonderdag reist een delegatie buren van Liberty af naar het gemeentehuis om steun te vragen van de gemeenteraad. Want Coffeeshop Liberty moet volgens de omwonenden na 23 jaar open blijven en verdient een tweede kans. Op 16 maart gaan bewoners inspreken bij de commissie beleid algemeen. Het komt steeds meer voor dat omwonenden van coffeeshops positief zijn over de aanwezigheid van een gedoogde softdrugsverkoper in hun straat, omdat deze bijdraagtaan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dit is ook de mening van veel binnenstadbewoners. Zij zijn blij met de aanwezigheid van hun ‘buurtgastheer’ in het horecahart van Harderwijk.

waterfront huurwoningen (geen sociale sector)In 2017 en 2018 komen er 115 duurzame huurwoningen beschikbaar in Waterfront. Het betreft 81 grondgebonden woningen en 34 appartementen, gelegen in de deelplannen Watersportboulevard en De Bakens. De eerste grondgebonden huurwoningen worden in augustus 2017 opgeleverd en de appartementen rond de jaarwisseling.

De Stadswinkel, receptie, Wmo loket zijn vanwege verbouwing van het stadhuis zijn tijdelijk verplaatst naar een andere plek. De receptie en de Stadswinkel verhuizen op 16 september naar haar tijdelijk onderkomen in een nevengebouw van het Stadhuis Telefoonnummers, postadres, e-mailadressen en openingstijden blijven gedurende de gehele renovatie ongewijzigd. Het Wmo loket is tijdelijk verhuisd naar het kantoor van de Sociale Dienst Veluwerand. De verbouwing van het stadhuis duurt tot 1 juli 2017.

waterfront havens harderwijk 1Door de realisatie van het project Waterfront verandert het gebruik van de Vissershaven en Lelyhaven. Ook worden drie nieuwe havens aangelegd: Stadshaven, Strandhaven en Waterstadhaven. Met de havenvisie wil de gemeente het gebruik en beheer van bestaande en nieuwe havens in Harderwijk verbeteren. Het doel is het vergroten en versterken van de economische en toeristische aantrekkingskracht van Harderwijk. Daarbij richt de gemeente zich op passanten, toeristische bezoekers in bijvoorbeeld de sector fiets-vaarvakanties en rondvaarten.

pak de boefDonderdagavond 7 april 2016 om 18:30 uur verzamelen bij De Roef aan Zuiderzeepad 1 te Harderwijk. Je mag ook beginnen vanuit je eigen huiskamer en de aanwijzingen volgen via het twitteracount @POL_Harderwijk van de politie Harderwijk. Na 21:00 uur zal er een prijsuitreiking plaats vinden bij De Roef voor de gene die als eerste de boef vindt.

Op maandag 4 april organiseert de gemeente Harderwijk een startbijeenkomst over het nieuwe verkeersveiligheidsplan 2016–2020. U bent tussen 16.30 en 20.00 uur van harte welkom in de Raadszaal van het gemeentehuis. Gedurende deze bijeenkomst kunt u aan medewerkers van de gemeente vertellen hoe de verkeersveiligheid in Harderwijk de komende jaren verbeterd kan worden.

stadsidee bijenrestaurant harderwijkDe openbare ruimte in onze gemeente willen we graag een kleurimpuls geven. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Deze week worden er huis-aan-huis zakjes met bloemenzaadjes verspreid. Als u de zaadjes zaait in bijvoorbeeld uw voortuin, een pot op uw balkon of een gezamenlijke buurttuin, dan kunnen we straks in de zomer genieten van kleurrijke bloemen. Daarnaast helpt u zo de honingbij. Bij de zakjes zit een brief waarin u leest u de bijen helpt en hoe u de zaadjes kunt zaaien. Zo kleuren we samen de stad!

Woensdag 6 april vindt een raadgevend referendum plaats over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. De Tweede en Eerste Kamer hebben al ingestemd met deze wet, maar de wet is nog niet in werking getreden. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen de wet uit te spreken. Op het stembiljet zal de volgende vraag komen te staan: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” De uitslag is niet bindend; de regering en het parlement hebben na een referendum het laatste woord.

Woont u in Drielanden? En heeft u oude boeken die u weg wilt doen? Elektrische apparaten die niet meer werken? Of speelgoed of textiel dat niet meer wordt gebruikt? Verzamel de spullen in de BEST-zak en zet deze op donderdag 24 maart aan de weg. Zo zorgt u dat de spullen een nuttige bestemming krijgen en het scheelt u in de container. De inzameling van de BEST-zak in Drielanden is een proef die moet uitwijzen of de BEST-zak aansluit bij de behoefte van inwoners en wat en hoeveel er precies ingeleverd wordt. Op basis van de uitkomsten van de proeven wordt besloten of deze inzameling Harderwijk breed vervolg krijgt. Meer informatie is te vinden op www.harderwijk.nl/bestzak.