De gemeente Harderwijk laat na de feestdagen de kerstbomen huis-aan-huis ophalen. Dat gebeurt op maandag 5 januari. Daarmee willen we voorkomen dat kerstbomen her en der op straat en in plantsoenen terechtkomen. De kerstbomen krijgen nog een nuttig laatste ‘leven’ in het biomassa-energieproces.

Graffiti - Woody - Icare Harderwijk WesteindeVaak is het spuitwerk niet het niveau, dat je graag  als kunstwerk aan de muur zou willen hangen. De ‘tags’ zijn daar een klein voorbeeld van. Deze handtekeningen zijn snel gezet en komen in Harderwijk veelvuldig voor. Meestal niet aanstootgevend maar zeker niet sierlijk. Vooral wanneer deze op een monumentaal pand zijn geplaatst waar Linneaus zijn lessen heeft gevolgd. Of wat dacht u op de Vischpoort of de Stadsmuur en vragen vele zich af waarom en wat staat daar nou.

.

Verschillende straatnamen in Harderwijk herinneren nog aan het verleden van Het Nachthok. Wat dacht u van de Weidemeesterlaan en de Wethouder Jansenlaan. Deze namen houden de herinnering levend aan wethouder Aart  Jansen, die stadsweidemeester was en hij heeft veel betekend voor het huishoudonderwijs. Jansen was raadslid van 1919 tot 1958 en wethouder vanaf 1946. 

.

lintje2Vrijdag 27 april kregen acht inwoners van de gemeente Harderwijk ter gelegenheid van Koninginnedag een koninklijke onderscheiding. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden benoemd: de dames S. van Beekhuizen, J.D. Eskes-Meijerink en C.A.L.G. den Herder-Berkhout en de heren A. Brandsen, J. de Fluiter, R.R. Kraft van Ermel, B. van de Poppe en G.J. van Vleuten. De decorandussen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester J.C.G.M. Berends. Hij reikte deze vrijdagochtend uit namens Hare Majesteit de Koningin - de bij de onderscheidingen behorende versierselen en oorkonden uit in de raadzaal van het Stadhuis

.

thumb_kaart-harderwijk.jpgTijdens de eerste informatie avond over de ontwikkelingen van het stationsgebied omgeving. Kon wethouder Rob Daamen met zekerheid zeggen, dat de eerste wijzigingen van het gebied zichtbaar zijn tijdens de huidige college periode ( voor 2010). Vragen met betrekking over de toekomst van het Nachthok, werden niet beantwoord door de wethouder. Want het ziet ernaar uit dat de plannen al worden uitgevoerd. En heeft de gemeente stappen genomen om de historische wijk nabij het station van de kaart te laten verdwijnen.

.

thumb_a-div-n-0005ImageHet hebben van schulden en het niet aflossen hiervan is een groot probleem in Nederland. Het is echter niet aan de buitenkant te zien wie er wel of g een zogenaamde wanbetaler is. Dit geeft niet alleen voor het bedrijfsleven de nodige moeilijkheden, maar ook de consument is hier de dupe van. Vaak gebeurt het nog dat door gebrekkige registratie consumenten te moeilijk een financiering rond krijgen terwijl zij makkelijk aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen en ook geen eigenschappen van een slechte betaler vertonen.

.

monument-org-scanGelegen nabij het station van Harderwijk, ligt de wijk "Het Nachthok". Deze historische woonwijk is ontstaan op de plek, waar ver voor de 19e eeuw, het vee in deze hoek van de Stadsweiden de nacht doorbracht. De eerste 10 stadboerderijen zijn gebouwd in 1910. Pas in 1921 werd er verder gebouwd voor de kruiwagenboertjes uit de binnenstad van Harderwijk. Dit zijn nog steeds de oudste woningwetwoningen van de Centrale Woningstichting.

Mede dankzij de heer J.L.N. Schaefer, die in 1975 staatssecretaris was van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de 30 woningen bij de renovatie hun rieten dak behouden

Oorspronkelijke stonden er 32 stadsboederijtjes ontworpen door de Architect P.H. van Lonkhuyzen en 10 boerderijen van de hand van de gemeentearchitec Thiemens. Helaas zijn er vier woningen aan de Baanweg in 1944 gebombardeerd. Op deze locatie zijn in 1947 zijn twee nieuwe woningen gebouwd
wordt vervolgd.

GESCHIEDENIS VAN HET NACHTHOK

. --TIJDLIJN-- 
 
 1765 Bouw papiervrijfmolen op de achterste Wei
1882 Verkoop pacht voor Gras in het nachtverblijven
1900 De heer Putman Cramer vraagt aandacht voor de geringe beloning van de koeherder. Die krijgt nu fl 100.= per jaar, maar dit zou minstens ft. 150.= moeten worden. De overige raadsleden vinden dit bedrag te hoog; uiteindelijk
komt er fl. 25,-- bij.
23 Februari 1911 Goedkeuring in den Raad van het bouwplan en de indeeling der woningen op het "Nachthok". De eerste tien woningen, welke gebouwd zullen worden, zijn reeds verhuurd. Er zullen 26 dubbele woningen komen. Bedoeling van den woningbouw op het Nachthok is, de landbouwers buiten de kom der Gemeente te brengen.
1910 Bouw 10 stadsboederijen eigendom van de gemeente Harderwijk Ontworpen door de gemeente architect Thiemens
1919 Aanbesteding landarbeiderswoning aan de Weiburglaan tbv Koeherder
Deze woning is er nooit gekomen locatie thv de Beemd/Weiburglaan
1921 Bouw 32 Stadsboederijen in Het Nachthok ontwerp van Lonkhuyzen
16 april 1921
Op het bouwterrein van "Goed Wonen" aan het Nachthok werd deze week een onderzoek ingesteld naar de onbrandbaarheid van het riet.
 7 juli 1923  Rellen in Het Nachthok
24 juli 1924 VVV verzoekt gemeente, om bomen te plaatsen tussen het spoor om "Nachthok Kwartier" aan zicht van de trein reizigers te ontrekken.
30 april 1937 Het ingèschaarde rundvee wordt op de achterste wei langs de spoorlijn toegelaten. Het toezicht op de weide is opgedragen aan de weidemeester Aart Jansen. Koeherder Dooijeweerd is niet bevoegd anderen bij het vee toe te laten dan de eigenaars of de door dezen met het melken belaste personen.
28 juli 1943 Lubert Smit Geboren op 13 juli 1918 te Harderwijk, arbeider, gewoond hebben aan de Weiburglaan nr. 1. Voor tewerkstelling in 1943 naar Duitsland vertrokken op 28 juli 1943 te Kassel bij een bombardement om het leven gekomen
   
1 / 2 oktober 1944 Putten: Oktober Razzia. Ook een bewoner uit Het Nachthok opgepakt
13 oktober 1944 Woningen Baanweg door bombardement vernietigd
1947-1955 Archief: Luchtfoto Baanweg 6-8
Op deze foto is de Thiemens woning (1910) zichtbaar. De foto is ergens tussen 1947 en 1955 gemaakt. Want op de foto is de is alleen de Weiburglaan zichtbaar en hierop nog niet de Beemd aanwezig, waar nu de Firma Struik zit. Rechts op de foto is het dak zichtbaar van de 2 woningen, die in 1947 zijn gebouwd (Baanweg 2-1 en 4 -huidige nummering-). Op deze plek stond ook een boerderij ontworpen door de gemeente architect Thiemens, deze is in 1944 gebombardeerd.
1947/1948 Nieuwe woningen aan de Baanweg (Arbeiders woningen)
15 oktober.1949 Opening van de Nettenfabriek van de
fao Zeppelin aan de Landbouwlaan.
1954 Bestemmingsplan "Harderwijk 1954"
4 oktober 1957 Raketbom gevonden op de Baanweg
1958 Bouw pomphuisje aan de Baanweg/Weiburglaan
7 april 1960 Aanschrijvingen van de Gemeente om riool aan te leggen 30 woningen
1977 Renovatie Complex Nachthok 30 woningen
   
29 juli 1982 Het Nachthok krijgt geen speeltuin (Veluws dagblad)
17 januari 1983 Lente in Het Nachthok. (Harderwijker Courant)
10 december 1986 Trillingsonderzoek ivm. overlast bussen Weiburglaan
1 juni 1987 VAD (Verenigde Autosbus Diensten) bevestigd dat de bussen niet meer door de Weiburglaan zullen rijden . Stadsdienst en lijn 107
17 mei 2000 Media spectakel: Extreem-rechts demonstreert in Harderwijk
30 januari 1994 J.L.N Schaefer (Jan) was in 1975 staatssecretaris van Volkshuisvesting en, steunde de financiering voor de renovatie van de 30 stadsboederijtjes met rietendaken. Hij overleed in 1994
3 juni 1995 Sigarettenfabriek Rothmans, voorheen J. van
Kerckhof, aan de Landbouwlaan sluit de deuren. Vanaf 1953 was de fabriek in Harderwijk gevestigd. Het bedrijf wordt verplaatst naar Zevenaar.
13 november 1996 Midnet (red. busmaatschappij) verzoekt bewoners of zij weer over de Weiburglaan mogen rijden
2003/2004 Groot onderhoud aan monumentale woningen. De ramen van de van Lonkhuyzen woningen worden weer voorzien van 'roetjes' . Rietendaken krijgen onderhoud
12 december 2004 Er is een kerk gevestigd in Het Nachthok.nl.
"Het Nieuwe Leven Harderwijk" opent haar deuren aan de baaweg 3
2005 Onderhoud geplant aan rietendaken (planning september / oktober)
29 oktober 2005 Sloop bedreigt Het Nachthok
08 december 2005 Bodemsanering stationsgebied Harderwijk
13 december 2005 Weiburglaan wordt glad gestreken Gedeeltelijke herbestrating
12-januari 2006
Het Nachthok wordt opgenomen in Structuurplan Harderwijk 2020
25 maart 2006
Bewoners Nachthok doen mee aan Landelijke Opschoondag

 

 
.

Start- en finishplaats van de loop- en wandelroute is bij het kantoor van Stadstoezicht aan de Scheepssingel. Het parcours is bijna 5 kilometer lang en op enkele plekken nog gemarkeerd met routebordjes (aangebracht op lantaarn- en verkeersbordpalen). Het is ook mogelijk halverwege ‘in te stappen’. De route is afwisselend en loopt over bestaande (voet)paden onder andere langs Boulevard, Wolderwijd, St. Jansdal en de binnenstad.

Vorige week woensdag was een goed bezochte koffietafelgesprek met bewoners van het Nachthok, over de komst van een pop-up wijk op het voormalige Struikterrein. Verschillende aandachtpunten zijn besproken. Deze zijn verwerkt in een petitie en zal binnenkort worden aangeboden aan de gemeente Harderwijk. 
Deelt u de standpunten van de petitie? Print deze uit en geef de ondertekende versie af op Weiburglaan 13.

 

Buurtplatform Het Nachthok organiseert op woensdag 20 juni 2012 een avond om de toekomst van de unieke buurt te bespreken. De historische buurt ligt naast het NS station Harderwijk en zal daardoor snel de effecten merken van de komst van een spoortunnel en Randstadspoor. Het thema van de avond is leefbaarheid nu en in de toekomst, wat een van de doelstellingen is van het burgerinitiatief uit 2009..

 

Er komen meer inwoners in aanmerking voor de energietoeslag van 2022. De gemeenteraad heeft besloten dat nu een netto inkomen tot 130% van de bijstandsnorm geldt. Dit was 120%. U heeft tot 30 april de tijd om uw energietoeslag aan te vragen. Dit kan via www.meerinzicht.nl/energietoeslag. Ook zonder DigID kan u een aanvraag indienen Meerinzicht is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

 

Eindelijk was het zover! Zaterdag 1 april, met de start van het vaarseizoen, ging de Vissersbrug weer open voor voetgangers en de scheepvaart. De ophaalbrug is gemaakt van staal. Zoals ook de andere beweegbare bruggen in het Waterfront. Maar heeft het karakter van de oude houten Vissersbrug. Hierdoor behoudt de Vissershaven zijn historische uitstaling.

Route 2008 harderwijk 58Tegen alle (weers-)verwachtingen in, toch een grote opkomst op 1 april 2023. Op de Markt verzamelde zich een schare mensen. Niet voor de 4,8 kilometer wandeling door de regen.Klokslag 13 uur startte één wandelaar met de (her-)Opening van de Harderwijker Loop- en Wandelroute en trotseerde de paden rondom het historisch centrum van de Hanzestad Harderwijk. De Harderwijker was onder de indruk van Route 2008 bordjes die na ruim 12 jaar nog bestaan.Het was niet de enige historische vondsten van “circulair beleid’. Buurtpreventie”(2004) en de Poëzieroute (2016).

Onder het motto “Heb je een goed idee? Doe er wat mee!” is de campagne Stadsidee 2023 van start. Wij dagen inwoners van Hierden en Harderwijk uit mee te doen. Het is alweer de achtste editie van deze campagne. De campagne is bedoeld om buurt, wijk, dorp of stad mooier, leuker en leefbaarder te maken.