Glas scheiden wordt nu nog makkelijker. U hoeft in Harderwijk, glas niet meer eerst schoon te maken of van deksels en doppen te ontdoen voordat u het wegbrengt naar de glascontainer. Glas mag mét restjes en mét deksels in de glasbak! Recyclingbedrijven kunnen dit door nieuwe technieken goed sorteren. Dat is een stuk gemakkelijker en hygiënischer in huis.

Jaarlijks laat de gemeente Harderwijk een gedeelte van het rioolstelsel onder hoge druk reinigen en inspecteren. Aannemer Van Viegen Riooltechniek uit Rhenen voert de werkzaamheden uit.  Deze werkzaamheden kunnen ook merkbaar zijn voor de bewoners van het Nachthok.

ovfietsenOp vrijdag 10 en zaterdag 11 juli staat het OV-fiets Test-parcours op het Jaarbeursplein in Utrecht. Op het parcours kunnen reizigers de ‘kandidaat-OV-fietsen’ uitproberen in de meest voorkomende verkeersituaties; van manoeuvreren in een scherpe bocht tot plots remmen voor een stoplicht. Het parcours is geopend van 9 uur ’s ochtends tot 17 uur in de middag.

webcam station Station Harderwijk Vanuit 4 camera posities mag iedereen meekijken op de bouwwerkzaamheden op en rondom het Stationplein. Vanaf 4 mei is Reef-Strukton voorvarend te werk gegaan bij Spoorzicht Harderwijk. De Webcams dienen tevens als bewakingscamera's.

weiburglaan 2015 gaat op de SchopDe afgelopen jaren heeft gemeente Harderwijk geweigerd om de Weiburglaan veiliger te maken door deze als 30 km zone in te richten. Ook de gemeenteraad was op het standpunt dat de Weiburglaan verkeersveilig is en geen overlast veroorzaakt. De raad vertrouwde volledig op de objectiviteit van ambtenaren. Eind vorig jaar is de gemeente tot andere inzichten gekomen en organiseert deze op woensdag 8 april 2015 een inloopbijeenkomst in de voormalige stationsrestauratie. U bent welkom vanaf 17:00uur tot 19:00uur.

Van maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 februari is de Westermeenweg vanaf Voorste Wei tot aan het tunneltje bij het Zuiderzeepad in twee richtingen voor fietsverkeer afgesloten. Er wordt dan een nieuw geluidscherm geplaatst om de geluidsoverlast voor de bewoners van de Weegbreemeen te beperken. In een laatste fase zal tegen dit hekwerk beplanting aangebracht worden.

nel kledigingOp maandag, 19 januari, heeft gemeenteraadslid Laurens de Kleine (PvdA) Nels Kledingservice officieel heropend. Hiermee is een grote wens van Nel Gerritsen in vervulling gegaan. Na een verhuizing van de veel kleinere ruimte aan de Landbouwlaan naar de naastgelegen grote zaal.  Is het voor Nel mogelijk veel meer kleding, schoeisel, tassen etc. beschikbaar te stellen voor de minima. Bovendien kunnen nu ook rolstoel- en rollatorgebruikers makkelijk hun weg vinden tussen de rekken. De Kleine roemde Nel om haar inzet voor de minima die nooit tevergeefs een beroep op haar kunnen doen. Samen met een groep vrijwilligers werd dit heuglijke feit gevierd.

Harderwijk beschikt over een mooie aantrekkelijke en historische binnenstad. Maar net als in vele stadscentra en winkelgebieden in het land staan de winkeliers echter onder druk. Dit komt bijvoorbeeld door teruglopende winkelbestedingen, mede als gevolg van toenemende concurrentie met internet. Ook is de verwachting dat de vraag naar winkelruimte af gaat nemen..


Kopie van Weiburglaan-gasl 22-NH2 0291

Ruim dertig jaar strijden bewoners van Het Nachthok in Harderwijk voor een veilige Weiburglaan.  Want de voormalige Middenlaan, een zandweg was niet geschikt voor het toenemend aantal verkeersdeelnemers. Op gepaste wijze konden enkele Nachthokkers, burgemeester en de wethouder overtuigen van de noodzaak om de weg aan te passen aan de moderne tijd. Waardoor de bewoners van de Stadsweiden nu nog steeds gebruik kunnen maken van een vrijliggend fietspad en voetpad. 

.

Straatverlichting en fietsverlichting deffect op de Weiburglaan

Op de Weiburglaan is vandaag wederom de straatverlichting niet aangegaan. Waardoor de fietsers zonder licht een gevaar voor zichzelf zijn. Deze fietsers hebben vandaag geluk. Er was geen politie agent in de buurt.  NIet alleen Stationsomgeving zit zonder licht maar ook andere buurten in Harderwijk heerst de nacht. Via social media worden meldingen gepubliceerd dat meer straten zijn zonder de openbare verlichting. Niet alleen Harderwijk maar volgens  TV Gelderland is het licht ook uit in Arnhem, Nijmegen, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Lent, Groesbeek, Ede, Zutphen, Twello, Wezep, Huissen, Kesteren en Brummen.

.

Bram Oudejans werkt al een aantal jaar voor gemeente Harderwijk als beleidsmedewerker Milieu, een functie waar hij zich met name bezig houdt met klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen. Ook is hij lid van de vrijwillige brandweer in Harderwijk. Bram wil zich graag nog meer inzetten voor de leefbaardere samenleving en gaat met veel enthousiasme de rol van wijkmanager vervullen. Naast zijn functie van wijkmanager (50%) blijft Bram beleidsmedewerker Milieu

Bram is wijkmanager voor de wijken Friesegracht, Sypel, Tweelingstad, Wittenhagen en Zeebuurt.

Bram is bereikbaar via telefoonnummer 0341 411 401

of via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

Op zaterdag 27 oktober organiseert Veluwe Duurzaam de tweede editie van de Duurzame Open Huizenroute. Voor mensen die hun woning willen verduurzamen is dit de kans om kennis op te doen. Veluwe Duurzaam is voor deze route op zoek naar woningeigenaren die hun duurzame woning of bedrijfspand willen openstellen en hun ervaringen willen delen..

Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei ambtenaren in dienst bij de Sociale recherche Regio Noord-Veluwe, Westeinde 17, 3842 DR Harderwijk, belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 Wet Studiefinanciering 2000.

Dit besluit ligt met ingang van 31 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Dienstverlening, mw. S. Rijnbeek, tel. 411 256.

.

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het volksgezondheidsbudget. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van 328 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)..